ALE - the Organization for the Senior Citizen in Kiryat Ono        
עברית  |  English  |  
 

 
 
  הנהלת העמותה:
 
  ההנהלה מורכבת מפעילים מתנדבים בוועדות ציבוריות שונות:
  יו"ר העמותה: מרים שגיא.
  מנכ"ל העמותה: יואב אביב.
  הנהלה ציבורית מצומצמת: ועדת מנגנון / ועדת כספים / ועדת רכש.
  ועדת בנייה.
  ועדת חריגים: מרכז-יום / דיור לניצולי שואה.
  ועדות היגוי: מרכז-יום / "קהילה תומכת".
  ועדת קשר עם העירייה.
  ועדת ביקורת.

 

חברי הוועד המנהל המורחב
 
מס' סיד' שם תפקיד
1 שגיא מרים  יו"ר העמותה/ יו"ר הוועד המנהל
2 בר-נר יעקב  הנהלה מצומצמת
3 גרגס רפי  הנהלה מורחבת
4 דן איילת  הנהלה מורחבת
5 ורנר שולה  ועדת חריגים
6 ורנר אברהם  הנהלה מורחבת
7 ויסוצקי דינה  ועדת חריגים, הנהלה מורחבת
8 לושי יגאל  הנהלה מורחבת
9 למפרט יפה  גזברית העמותה, הנהלה מצומצמת
10 סופר צבי  הנהלה מצומצמת
11 ססלר פרץ  הנהלה מצומצמת
12 קרצ'מר דוסיה  יו"ר ועדת חריגים
13 רובינשטיין מוטי  הנהלה מורחבת
14 שקד נחמיה  הנהלה מורחבת
15 שלום אליהו  הנהלה מצומצמת
 


חברי ועדת ביקורת
 
שם תפקיד
ברקול אריה  יו"ר הוועדה
רוס אילן  חבר ועדה
ברוידא אלירם חבר ועדהבעלי תפקידים
 
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
יואב אביב  מנכ"ל  העמותה  ש"י עגנון 13
 קרית אונו
 03-5353101
 054-4802803
 03-5355603
עו"ד דוד יגול  יועץ משפטי של העמותה  לכיש 8 תל-אביב  03-5237496/4
 052-2557713
 03-5246912
רו"ח צורי חסון   רואה חשבון מבקר של העמותה  בן גוריון 34 
 נס ציונה
 08-9400-154
 08-9389646
שמואל רובין  מבקר פנימי של העמותה  ש"י עגנון 13
 קרית אונו
 050-6764339 03-5355603 
מירה חלילי  מנהלת  מרכז-יום  ש"י עגנון 13 
 קרית אונו
 03-5353094
052-5433053
 03-5355603
אסתר ברכש-
גולדנברג
 מנהלת  היחידה לטיפולי בית  ההדר 19 
 קרית-אונו
 052-6703717
 03-5351808
 03-5353129
 03-7362435
עופרה אשכנזי  מנהלת  מועדונים  ומכללה  ההדר 20
 קרית-אונו
 03-5345899
 052-5403865
 03-6350865
תמר גשרי אלון    מרכזת תחום  תמיכה  והדרכה  בתשושי נפש  ובני משפחה  ש"י עגנון 13 
 קרית אונו
 054-7800823
 


 
לייבסיטי - בניית אתרים